GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán 2015
 
Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán 2015 (09/02/2015 09:19 AM)

Ngày 29/01/2015. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nghệ An đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An dịp Tết Nguyên đán 2015.


Theo đó, thời gian kiểm tra được thực hiện từ ngày 01/02/2015 đến ngày 15/02/2015.


Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2015 như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 2930/KH-BCĐLNATTP ngày 30/12/2014 của Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa lễ hội Xuân 2015, Kế hoạch số 02/SNN-QLCL ngày 05/01/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An triển khai thanh, kiểm tra, giám sát chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2015.


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.


1. Mục đích:


- Nâng cao ý thức của người sản xuất và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.


- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.


2. Yêu cầu:


Kiểm tra toàn diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về việc thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.


Quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền giáo dục cho các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.


Thông qua việc kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.


II. NỘI DUNG KIỂM TRA.


1. Căn cứ kiểm tra:


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;


- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;


- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;


- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa;


- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;


- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;


- Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An;


- Quyết định số 172/2012/QĐ-SNN-QLCL ngày 16/3/2012 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản và muối.


2. Đối tượng kiểm tra:


- Các cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


3. Nội dung, phương pháp kiểm tra:


Trong quá trình kiểm tra: Đoàn tiến hành công bố Quyết định kiểm tra, thực hiện kiểm tra tại cơ sở trên hai phương diện: Kiểm tra Hồ sơ thủ tục pháp lý và kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh; thu thập tài liệu có liên quan, lấy mẫu phân tích kiểm nghiệm xác định chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (nếu cần); tiến hành lập biên bản kiểm tra.


a) Về Hồ sơ thủ tục pháp lý:


- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh;


- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;


- Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động theo quy định;


- Giấy xác nhận sức khỏe cho chủ cơ sở và người lao động theo quy định;


- Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố;


- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm và kiểm nghiệm chất lượng nguồn nước dùng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;


- Hồ sơ xuất xứ nguồn gốc của nguyên liệu, phụ gia sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm;


- Hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hiện các biện pháp thu hồi, xử lý các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.


b) Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm:


- Kiểm tra sự phù hợp về địa điểm bố trí khu vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm;


- Kết cấu, bố trí nhà xưởng, kho tàng, các khu vực phụ trợ sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm;


- Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, bố trí dây chuyền sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm;


- Việc tuân thủ các quy định về sử dụng nguyên liệu, phụ gia, hóa chất...


- Việc thực hiện ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm;


- Việc tuân thủ các quy định về bảo hộ lao độ​ng, điều kiện vệ sinh cá nhân liên quan đến an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.


c) Lấy mẫu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm:


Tùy vào tình hình cụ thể, Trưởng đoàn kiểm tra quyết định lấy mẫu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định của pháp luật.


Lê Anh Tường - CCQLCL


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  >  >>