GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tăng cường công tác quản lý An toàn thực phẩm tại tuyến Huyện, Xã.
 
Tăng cường công tác quản lý An toàn thực phẩm tại tuyến Huyện, Xã. (03/09/2015 08:57 AM)

Để tăng cường công tác quản lý An toàn thực phẩm nông lâm sản thủy sản tại cấp Huyện (Huyện, Thành phố, Thị xã), cấp Xã (Xã, Phường,Thị trấn) trên địa bàn Tỉnh. Sở Nông nghiệp & PTNT đã có công văn số 1474/SNN-QLCL ngày 26/6/2015 gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đề nghị thực hiện công tác quản lý Nhà nước đã được quy định tại Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 38/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT; Các văn bản chỉ đạo, phân công của UBND Tỉnh: Chỉ số 08/CT-UBND ngày 26/3/2015 về tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1244/QĐ-UBND ngày 02/4/2015  Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện năm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 về việc chỉ định cơ quan kiểm tra các cơ sở sản xuất,kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
 Sở Nông nghiệp & PTNT đã đề nghị UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã sớm thực hiện một số nội dung:


-  Phân công cụ thể nhiệm vụ Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối tại địa bàn cho phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế;


- Hằng năm bố trí ngân sách cấp cho phòng nông nghiệp và PTNT/phòng kinh tế triển khai hoạt động Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối tại địa bàn;


- Lập danh sách công chức phụ trách theo dõi lĩnh vực Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để Sở bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp khi triển khai các hoạt động tại địa bàn.


                                         (Có công văn gửi kèm)

                                                                                    Thái Tuấn - CC QLCL NLS & TS

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  >  >>