GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi
 
Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi (01/11/2019 10:59 AM)

Trong thời gian gần đây, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn cả nước đang diễn biến phức tạp khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm của lợn không theo quy định của pháp luật khiến bệnh DTLCP lây lan ra diện rộng.


Để chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán lợn và sản phẩm của lợn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hướng dẫn một số biện pháp xử vi phạm hành chính trong phòng, chống bệnh DTLCP:1. Vận chuyển hoặc vứt gia súc mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường:


- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật, xác động vật và sản phẩm của chúng.


2. Vận chuyển động vật mẫn cảm với dịch bệnh đã công bố và sản phẩm của chúng qua vùng có dịch bệnh động vật mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền nơi có dịch:


- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giết mổ động vật và xử lý nhiệt sản phẩm động vật.


3.Vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật và chất thải của động vật


4. Giết mổ, mua bán động vật mắcbệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật.


5. Giết mổ, lưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm của động vật dễ nhiệm bệnh dịch đã công bố trong vùng có dịch không theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật.6. Vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh dịch đã được công bố trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật.


7. Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc kiểm dịch lại động vật, sản phẩm động vật; buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật trong trường hợp kiểm dịch lại phát hiện động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch.


8. Giết mổ động vật trên cạn trong Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm soát giết mổ nhưng không được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện kiểm soát giết mổ:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xử lý nhiệt chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm động vật.


9. Vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc và sản phẩm gia súckhông có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, bao bì đánh dấu đã qua kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 60% đến 70% giá trị sản phẩm động vật nhưng không vượt quá 50.000.000 đồng.

-Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm. Trong trường hợp kiểm tra vệ sinh thú y không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy hoặc xử lý nhiệt chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm động vật.10. Kinh doanh sản phẩm động vật sử dụng phương tiện bày bán, dụng cụ chứa đựng sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Văn bản tham khảo: Luật Thú y; Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Nghi định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; các Nghị định và các VBQPPL có liên quan…./.


                           PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ - CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NGHỆ AN


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>