GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (09/12/2019 06:39 PM)

Trọng tâm công tác:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019;triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2020; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

- Tiếp tục triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống; tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra tàu cá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện IUU tại các địa phương;

- Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, PCLB; đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương; kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

- Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

- Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...


NGÀY/THỨ

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

1

CN

Nghỉ cuối tuần
2

Thứ 2

Sáng:Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền

Phòng TCCB

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Sáng:Làm việc với Đoàn tỉnh Quảng Ninh

Phòng KHTC

VPUBND tỉnh

Sáng: Làm việc với Cảng Lạch Cờn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Cảng Lạch Cờn

Chiều:làm việc với Đoàn chuyên gia Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc tại Nghệ An về định hướng hợp tác về phát triển chuỗi giá trị thực phẩm

Phòng QLKT&KHCN

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Họp nghe Đề án nông nghiệp công nghệ cao

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm


3

Thứ 3

Làm việc về Nông thôn mới

VP Điều phối Nông thôn mới

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

Hà Nội

Sáng:Làm việc với Đoàn Kopia Hàn Quốc

Phòng QLKT&KHCN

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

H. Diễn Châu


Chiều:Đi kiểm tra sản xuất cam

H. Anh Sơn

H. Thanh Chương

Tiếp xúc cử tri

Phòng KHTC

Đ/c: Trần Hữu Tiến

TX.Hoàng Mai

 H.Quỳnh Lưu

4

Thứ 4

Tiếp xúc cử tri

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

H.Yên Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đi kiểm tra dự án Bản Mồng

Phòng QLXDCT, BQL Dự án Bản Mồng

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

Các huyện

Họp Dự án tại Lào Cai


Đ/c: Trần Hữu Tiến

Lào Cai

Chiều: 14h: Họp CBCC lấy phiếu tín nhiệm BCH

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT3- VP Sở

Chiều: 14h30: Làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh

Văn phòng Sở

HTT2 – VP Sở

Đi công tác kiểm tra rừng

Phòng QLKT&KHCN

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Tương Dương

5

Thứ 5

Sáng:Công bố Quyết định Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Sở

Lãnh đạo Sở

HTT3 – VP Sở

Chiều:Họp UBND tỉnh

BQLDA FMCR

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

UBND tỉnh

Họp Dự án tại Lào Cai (tiếp)


Đ/c: Trần Hữu Tiến

Lào Cai

6

Thứ 6


PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra sản xuất, dịch bệnh, đánh bắt cá bất hợp pháp

Phòng QLKT&KHCN, Chi cục Thủy sản

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Hội thảo/ tập huấn quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

(từ ngày 6/12-7/12)

Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Hà Nội

Họp với  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

TP Vinh

Chiều:Họp BCH Đảng bộ Sở

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

7

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
8

CN

Đón nông thôn mới

VP Điều phối Nông thôn mới

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Xã Diễn Đồng, h. Diễn Châu

Nghỉ cuối tuần
9

Thứ 2

Chiều:Hội thảo công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An

Phòng TCCB

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Trưởng phòng TCCB (dự)

Có GM riêng

10

Thứ 3

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Phòng KHTC

Các đồng chí Lãnh đạo Sở

Có giấy mời riêng

Kiểm tra Lạch Quyèn, Lạch Vạn Về IUU

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H.Quỳnh Lưu

H.Diễn Châu

11

Thứ 4

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (tiếp)

Phòng KHTC

Các đồng chí Lãnh đạo Sở

Có giấy mời riêng

Kiểm tra Lạch Quyèn, Lạch Vạn Về IUU

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H.Quỳnh Lưu

H.Diễn Châu

Chiều:Tổng kết công tác Đảng bộ Sở

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

12

Thứ 5


Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (tiếp)

Phòng KHTC

Các đồng chí Lãnh đạo Sở

Có giấy mời riêng

Sáng:Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 các tỉnh khu vực phía Bắc

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Hà Nội

Sáng:Kiểm tra Cảng cá Cửa Hội


Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Cửa Hội

Chiều:Đi Hà Nội dự họp


Hà Nội

Đi kiểm tra chương trình 135, 30a

Chi cục Phát triển nông thôn

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

13

Thứ 6

Làm việc với các Hiệp hội gỗ phía nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

( Từ ngày 13/12-15/12)


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

TP HCM

Tổng kết hội nghề cá


Đ/c: Trần Hữu Tiến

Hà Nội

Đi kiểm tra chương trình 135, 30a

Chi cục Phát triển nông thôn

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

14

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
15

CN

Nghỉ cuối tuần
16

Thứ 2

Ngày tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BCĐ Trung ương thẩm định tiêu chí nông thôn mới huyện Yên Thành

VP Điều phối Nông thôn mới

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

H. Yên Thành

Hội thảo cao su tiêu biểu

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Mường Thanh Diễn Châu

Chiều:Họp BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Văn phòng Sở

UBND tỉnh

17

Thứ 3

Chiều:Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (lĩnh vực tư pháp)

VP Điều phối Nông thôn mới

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có giấy mời riêng

Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

18

Thứ 4

Làm việc với các nhà đầu tư lớn trên địa bàn

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

VP UBND tỉnh

Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

Chiều:Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp và nghe các dự thảo:

1. Báo cáo điều tra, số lượng, hiện trạng các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2. Báo cáo Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Chi cục Thủy lợi

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

VP UBND tỉnh

19

Thứ 5

Sáng:Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ 2019

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Hà Nội

Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

Chiều:Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (JICA)

Phòng QLXDCT, BQL DA JICA

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

Các huyện

20

Thứ 6

Chiều:Họp bỏ phiếu Nông thôn mới huyện Yên Thành

VP Điều phối Nông thôn mới

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

Hà Nội

21

Thứ 7

Đi kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng tại tuyến đường 7

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Tuyến đường 7

Nghỉ cuối tuần
22

CN

Đi kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng tại tuyến đường 7

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Tuyến đường 7

Nghỉ cuối tuần
23

Thứ 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo trọng tâm công tác tổ chức và quản lý của các BQL rừng phòng hộ

Phòng TCCB

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

VP UBND tỉnh

Chiều:Hội nghị CBCC Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Sở, CĐ Cơ quan VP Sở

Các đồng chí Lãnh đạo Sở

HTT3 – VP Sở

24

Thứ 3

Họp UBND tỉnh

Phòng KHTC,

Đoàn QH Nông nghiệp và Thủy lợi

Đ/c: Nguyễn Văn Đệ

VP UBND tỉnh

Báo cáo quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Làm việc với các huyện về nuôi cá vụ 8

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

Tối: Khai mạc Tuần lễ Cam Vinh tại Hà Nội


Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Hà Nội

25

Thứ 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT&KHCN, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Làm việc với các huyện về nuôi cá vụ 8

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

Dự tổng kết năm các đơn vị tuyến đường 48

Chi cục Kiểm lâm, Công đoàn ngành

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Tuyến đường 48

26

Thứ 5

Làm việc với các huyện về nuôi cá vụ 8

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

Họp bỏ phiếu các xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 (đợt 3)

VP Điều phối Nông thôn mới

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có giấy mời riêng

Dự tổng kết năm các đơn vị tuyến đường 48

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Tuyến đường 48

27

Thứ 6

Hội nghị Tổng kết ngành Nông  nghiệp

Phòng KHTC, Văn phòng Sở

Lãnh đạo Sở

Có giấy mời riêng

Dự tổng kết năm các đơn vị tuyến đường 48

Chi cục Kiểm lâm, Công đoàn ngành

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Tuyến đường 48

28

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
29

CN

Nghỉ cuối tuần
30

Thứ 2

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

31

Thứ 3

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 (tiếp)

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>