GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
 
Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An (11/03/2020 09:17 AM)

A. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Chủ động tích cực cập nhật tình hình và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên về dịch bệnh Covid-19 để triển khai thực hiện phòng chống dịch có hiệu quả.

- Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM; Tiếp tục thực hiện gỡ thẻ vàng Châu Âu (IUU); kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng; triển khai công tác thuỷ lợi, thủy sản, nước sạch và VSMT, phát triển nông thôn.

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thâm canh cây trồng vụ Xuân; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm H5N6, sâu keo mùa Thu,...

- Thực hiện công tác trồng mới rừng vụ Xuân, khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng; kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống chữa cháy rừng, quản lý rừng; Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển rừng bền vững, công nghiệp chế biến gỗ,...

- Tích cực chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2020, đặc biệt là 36 xã và 02 huyện Nghi Lộc và Thị xã Hoàng Mai đã đăng ký về đích năm 2020; tiếp tục chỉ đạo phát triển HTX, liên kết sản xuất, chương trình 30a, 135,...

- Thanh tra về vật tư nông nghiệp; kiểm tra chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV,...

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và các kết luận giao việc của Giám đốc Sở trong tháng.

B. Trong tháng có:

- Ngày Biên phòng toàn dân (03/3).

            - Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3).

            - Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).


NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

01

Chủ Nhật

Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Có GM riêng

Nghỉ cuối tuần
02

Thứ Hai

Chiều:Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

VP Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều: Nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức lại TTCNTT thuộc Sở TT &TT tỉnh

Văn phòng Sở, Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

03

Thứ Ba

Sinh hoạt Đảng
Chiều:Họp giao ban tháng 3/2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Hội trường tầng 2

04

Thứ Tư

Sáng:Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng Sở, Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

VP UBND tỉnh

Chiều:Làm việc với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội (JICA) và Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO)

Các phòng:  VP Sở, KHTC, QLKT&KHCN

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều:Họp tiểu ban nội dung và đại biểu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

Ban Thi đua Khen thưởng Sở

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều:Nghe và cho ý kiến  tình hình triển khai dự án xây dựng nhà thờ, bia, Đài tưởng niệm liệt sỹ Nghệ An

Văn phòng Sở


Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

05

Thứ Năm

Sáng:Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Trụ sở

tiếp dân

Sáng: Họp và cho ý kiến Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thanh tra Sở,

KHTC

Đ/c Trần Hữu Tiến

Có GM riêng

Sáng: Kiểm tra và làm việc tại Công ty CP Xi Măng Sông Lam

Phòng QLXDCT

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh: Bàn Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và một số nội dung công tác cán bộ thuộc thẩm quyền

VP Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

06

Thứ Sáu

Sáng:Họp Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Nghệ An.

Chi cục QLCL NLSTS

Đ/c Trần Hữu Tiến

VP UBND tỉnh

Sáng:Họp dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1)

Phòng QLXDCT

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

Chiều:Đối thoại khiếu nại công dân (Thị xã Hoàng Mai)

Thanh tra Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Trụ sở tiếp dân

Chiều:Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

NK Nghệ An

Chiều:Gặp mặt Ngày Quốc tế phụ nữ

Công đoàn, Văn phòng Sở

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở

Hội trường tầng 2

07

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần
08

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần
9

Thứ Hai

Sáng:Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh:

1. Bàn công tác cán bộ thuộc thẩm quyền

Phòng TCCB, VP Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

2. Nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông báo về công tác quản lý Biên giới và Chiến lược biển

Phòng KHTC, Chi cục     Thủy sản

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về đối ngoại

Văn phòng Sở

Chiều:Họp Hội đồng Nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở, Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều: Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài

Văn phòng Sở, KHTC

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Gặp mặt nguyên lãnh đạo các Sở, Ngành mới nghỉ hưu năm 2019

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

10

Thứ Ba

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

Văn phòng Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Sáng:Làm việc với Thanh tra Chính phủ về dự thảo kết luận khiếu nại của công dân (H. Thanh Chương)

Thanh tra Sở

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

Sáng:Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Có GM riêng

Sáng:Làm việc với ngành Y tế - BHXH về thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế

Phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều: Họp tiểu ban nhân sự  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phòng TCCB, VP Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; công tác đóng quân canh phòng năm 2020

VP Sở; VP PCTT&TKCN tỉnh; Chi cục Kiểm lâm, Thủy lợi, Thủy sản

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

11

Thứ Tư

Họp giải quyết sau thanh tra khiếu nại của công dân (H. Hưng Nguyên)

Thanh tra Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Trụ sở

tiếp dân

Sáng:Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

Sáng:Họp rà soát công tác tổ chức các hoạt động: Lễ hội Làng Sen toàn quốc, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Họp về chính sách đất đai đối với Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, tỉnh Nghệ An lần thứ 15

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Có GM riêng

Sáng và chiều:Làm việc tại đơn vị trực thuộctrên Tuyến đường 48

VP Sở, các phòng và đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có Thông báo riêng

12

Thứ Năm

Sáng:Họp BCĐ sắp xếp, quy hoạch Báo chí tỉnh Nghệ An

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều: Nghe và cho ý kiến Dự thảo Đề án tự chủ Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh

Văn phòng Sở, KHTC

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Sáng và chiều:Làm việc tại đơn vị trực thuộctrên Tuyến đường 48

VP Sở, các phòng và đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có Thông báo riêng

13

Thứ Sáu

Sáng:Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn (bước 1) về nhân sự giới thiệu tái cử cấp ủy

VP Đảng ủy, phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Sáng:Nghe và cho ý kiến Đề án đổi mới nâng cao chất lượng truyền thông về dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Chiều: Nghe và cho ý kiến dự thảo NQ HĐND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết 116 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh

Phòng KHTC, QLKT&KHCN

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

14

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần
15

Chủ Nhật

Lễ phát động Ngày chạy Olimpic Việt Nam và giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Nghỉ cuối tuần
16

Thứ Hai

Ngày tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Trụ sở Tiếp dân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với tập đoàn Mitsubishi

Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có KH riêng

Họp và cho ý kiến Dự thảo QĐ UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất…trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

17

Thứ Ba

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

VP Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân (H. Thanh Chương)

Thanh tra Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Trụ sở Tiếp dân

Hội nghị Tổng kết Đề án đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2012 - 2020.

Chi cục PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

18

Thứ Tư

Sáng: Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về giải thể Trường Quân sự tỉnh

Văn phòng Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Có GM riêng

Sáng:Nghe và cho ý kiến Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Làm việc với BHXH tỉnh về phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn

Phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Làm việc tại huyện Nghi Lộc về sản xuất Nông nghiệp và XD Nông thôn mới năm 2020

VP Sở, các phòng và đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có Thông báo riêng

19

Thứ Năm

Sáng: Họp Tiểu ban Văn kiện thảo luận dự thảo lần thứ 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

VP Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình (bước 2) giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy

VP Đảng ủy, Phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

20

Thứ Sáu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thị xã Thái Hòa

VP Sở, Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

Họp BCS Đảng UBND tỉnh

VP Đảng ủy, Phòng KHTC

                                Đ/c Nguyễn Văn Đệ


Có GM riêng

Chiều: Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 - 2020

Công đoàn CQ Sở, phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Làm việc tại Thị xã Hoàng Mai về sản xuất Nông nghiệp và XD Nông thôn mới năm 2020

VP Sở, các phòng và đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có Thông báo riêng

21

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần
22

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần
23

Thứ Hai

Sáng:Họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh

VP Sở, Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

Sáng:Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2019, ký kết chương trình phối hợp năm 2020 giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh

Công đoàn ngành NN,

Phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm, Đ/c Phú Văn Lĩnh - Chủ tịch công đoàn ngành

Có GM riêng

Sáng: Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân (H. Anh Sơn)

Thanh tra Sở

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Trụ sở Tiếp dân

Sáng: Họp Hội đồng khoa học cấp tỉnh

Phòng QLKT&KHCN

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể


Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều: Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân (H. Yên Thành)

Thanh tra Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Trụ sở Tiếp dân

Chiều:Nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án Khu Nông nghiệp công nghệ cao về lĩnh vực lâm nghiệp

VP Sở, phòng KHTC, QLKT&KHCN

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Họp rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án trong KKT, KCN

Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

24

Thứ Ba

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 2/2020:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 02 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 02/2019, 03/2020; Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN, dự toán ngân sách nhà nước quý I/2020, nhiệm vụ quý II/2020

Văn phòng Sở,  phòng KHTC

Giám đốc,

Các Phó Giám đốc Sở

VP UBND tỉnh

2. Báo cáo công tác CCHC Quý I năm 2020

Văn phòng Sở,  phòng TCCB

3. Đề án"Đổi mới và nâng cao chất lượng truyền thông về dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025"

Văn phòng Sở

4. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Văn phòng Sở, phòng KHTC

5. Báo cáo tình hình triển khai Dự án Nhà thờ, bia và Đài tượng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An

Văn phòng Sở

6. Đề án đổi mới nâng cao chất lượng truyền thông về dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025

Văn phòng Sở

7. Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thanh tra Sở, KHTC, Chi cục QLCL NLS&TS

8. Quyết định UBND tỉnh bãi bỏ QĐ 72/2016/QĐ-UBND ngày 18/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh

Phòng KHTC

9. Dự thảo QĐ UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất…trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

10. Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Văn phòng Sở

11. Dự thảo NQ HĐND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết 116 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh

Phòng QLKT&KHCN, KHTC

25

Thứ Tư

Sáng:Họp Thường trực HĐND tỉnh

VP Sở, phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Sáng:Họp BTC Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

VP Sở, phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

Sáng:Hội nghị Tổng kết công tác xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chi cục PTNT

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

NK Nghệ An

Chiều:Đối thoại khiếu nại của công dân (TP Vinh)

Thanh tra Sở

Đ/c Trần Hữu Tiến

Trụ sở tiếp dân

Chiều:Nghe và cho ý kiến:

1. Kế hoạch “Lập hồ sơ sức khoẻ cá nhân tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

2. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết 170 ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến kế hoạch hành động thực hiện NQ số 17/NQ-CP về ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận 36-KL/TW về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai.

Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

26

Thứ Năm

Sáng:Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình (bước 3) giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy

VP Đảng ủy, phòng TCCB

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều:Hội nghị tổng kết hoạt động XNK năm 2019, đối thoại DN, đẩy mạnh XK năm 2020

Phòng KHTC, Chi cục QLCL NLS&TS

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Chiều:Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND tỉnh Nghệ An

Phòng KHTC, QLKT&KHCN, Chi cục PTNT

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

27

Thứ Sáu

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

1. Tình hình kinh tế - xã hội quý I, công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2020

VP Sở, phòng KHTC, TCCB

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở

Có GM riêng

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) gắn với thảo luận dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX

VP Đảng ủy, phòng KHTC

3. Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

VP Sở, VP PCTT&TKCN tỉnh, Chi cục Kiểm lâm

4. Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 52-QĐ/TTg, ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Các phòng KHTC, QLXDCT

5. Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020

Văn phòng Đảng ủy

6. Kết quả đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở

Văn phòng Đảng ủy

7. Thực hiện quy trình (bước 4), giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy

VP Đảng ủy, phòng TCCB

8. Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ trước, sau đại hội đảng các cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị những nội dung cần xin ý kiến

9. Cho ý kiến nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

10. Công tác tổ chức cán bộ

Nghe và cho ý kiến về Đề xuất chủ trương điều chỉnh Dự án WHA Nghệ An (giai đoạn 1) tại huyện Nghi Lộc

Phòng KHTC

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

28

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần
29

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần
30

Thứ Hai

Sáng:Đối thoại khiếu nại của công dân liên quan bồi thường GPMB  QL1A (H. Quỳnh Lưu)


Thanh tra Sở

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Trụ sở

tiếp dân

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

Văn phòng Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

Chiều:Nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả giúp đỡ các hộ gia đình ở khu vực biên giới, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025

Phòng KHTC, TT Khuyến nông, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục PTNT

Đ/c Trần Hữu Tiến

Có GM riêng

Nghe và cho ý kiến về dự thảo: Quy chế làm việc; Quyết định kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Nghệ An; Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Nghệ An; Hội đồng quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Tiến Lâm

Có GM riêng

Họp BCĐ Dự án VILG tỉnh

Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

31

Thứ Ba

Họp Ban Chấp hành Tỉnh ủy

1. Nghe tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2020

VP Đảng ủy, VP sở, phòng KHTC,  TCCB

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Có GM riêng

2. Cho ý kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

3. Nghe kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 52-QĐ/TTg, ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

4. Cho ý kiến dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

5.Thực hiện quy trình (bước 5) giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>