GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn Phòng Sở
 
Văn Phòng Sở (24/11/2013 10:11 AM)

Địa chỉ: 129 - Lê Hồng Phong - TP Vinh 


Chánh văn Phòng: Lưu Công Hòa


ĐT: 02383 844 998 Chức năng, nhiệm vụ:


     Văn phòng Sở có chức năng, nhiệm vụ tổng hợp hoạt động của các phòng, ban theo chương trình, kế hoạch làm việc đã được phê duyệt; thực hiện công tác hành chính, quản trị đổi với các hoạt động của cơ quan văn phòng sở, cụ thể: 

 

     1. Chủ trì tổng hợp các tổng hợp các hoạt dộng của cơ quan văn phòng sở; xây dựng chương trình, kế hoạch công tac và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; xây dựng và tổng hợp chương trình hành động của nghành nông nghiệp và PTNT thực hiện các chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước. 

 

       2. Chủ trì và phổi hợp với các phòng, ban chức năng xây dựng một số quy chế, quy chế nội bộ cơ quan văn phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt, ban hành và theo dõi, đôn đốc các phòng, ban thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, bảo đảm trật tự, kỷ cương. 

 

       3. Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyển đi công tác của lãnh đạo Sở; chuẩn bị nội dung và làm nhiệm vụ thư ký họp giao ban hàng tháng. Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở đổi với các phòng ban, đơn vị trực thuộc.  


      4. Tổ chức thực hiện các công việc về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của cơ quan văn phòng Sở theo quy định; kiểm tra thể thức, thủ tục ban hành các văn bản của Sở; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trong nghành 

 

       5. Thực hiện nhiệm vụ thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của nghành, thực hiện công tác pháp chế của sở và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, triển lãm theo sự phân công của lãnh đạo Sở.  

 

     6.Tham mưu việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cơ quan văn phòng Sở; quản lý mạng tin học phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở và hoạt động bình thường của cơ quan.  

 

      7. Quản lý toàn bộ tài sản, kinh phí, phương tiện phục vụ làm việc, đi lại thuộc cơ quan văn phòng Sở; bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Sở, quản lý nhà ăn tập thể; thực hiện công tác quân sự tự vệ, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực cơ quan và các hoạt động lễ tân, khánh tết, thăm hỏi của cơ quan theo quy định của nhà nước.


      8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>