GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chi cục Kiểm Lâm
 
Chi cục Kiểm Lâm (05/03/2014 03:12 PM)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 

1. Chức năng:

Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, là cơ quan chuyên trách thừa hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại địa phương.

 

2. Nhiệm vụ:                             

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tổ chức chỉ đạo bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh;

- Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

- Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Kiểm lâm và các chủ rừng.


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


     1.  LÃNH ĐẠO CHI CỤC:

   Hoàng Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An.

  

  2. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

      A.  CÁC HẠT KIỂM LÂM:

1. Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn;

2. Hạt Kiểm lâm Tương Dương;

3. Hạt Kiểm lâm Con Cuông;

4. Hạt Kiểm lâm Quế Phong;

5. Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu;

6. Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp;

7. Hạt Kiểm lâm Thanh Chương;

8. Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn;

9. Hạt Kiểm lâm Anh Sơn;

10. Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ;

11. Hạt Kiểm lâm Đô Lương;

12. Hạt Kiểm lâm Yên Thành;

13. Hạt Kiểm lâm Nam Đàn;

14. Hạt Kiểm lâm Nghi Lộc;

15. Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu;

16. Hạt Kiểm lâm Diễn Châu;

17. Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên;

18. Hạt Kiểm lâm TX Thái Hòa;

19. Hạt Kiểm lâm TX Cửa Lò;

20. Hạt Kiểm lâm TP Vinh.

       B.  CÁC ĐỘI KL CƠ ĐỘNG&PCCCR:

1. Đội KL cơ động và PCCCR số 1

2. Đội KL cơ động và PCCCR số 2

3. Đội KL cơ động và PCCCR số 3


       III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

       Chi cục Kiểm lâm nhân dân Nghệ An được thành lập ngày 3/2/1974 theo quyết định số 170/QĐ của Tổng cục Lâm nghiệp, là một trong những đơn vị Kiểm lâm đầu tiên của miền Bắc sớm thành lập và đi vào hoạt động.

        Trong quá trình hoạt động và phát triển từ khi thành lập đến nay đã trải qua 4 lần chuyển giao Ban lãnh đạo, 6 lần thay đổi cơ chế quản lý lúc theo ngành dọc, lúc trực thuộc UBND tỉnh, lúc trực thuộc Sở Lâm nghiệp, lại có khi bàn giao về cấp huyện. Và hôm nay, thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nghị định 119/CP của Chính phủ, Kiểm lâm Nghệ An lại trở về trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

       Thành tích: Đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ, huân chương lao động hạng 3, huân chương lao động hàng nhì…

 

       IV. ĐIỆN THOẠI, THƯ ĐIỆN TỬ LIÊN LẠC:

 

      1. Địa chỉ trụ sở, điện thoại, thư điện tử:

        Cơ quan: Chi cục Kiểm lâm Nghệ An - Số 26 - Đường Lê Hồng Phong – Thành phố Vinh - Nghệ An.

        Điện thoại: 0383.849.389; Fax: 0383.849.390

        Thư điện tử: cckl@nghean.gov.vn

        

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>