GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016
Ngày 03/6/2016, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016. Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Tiến Lâm và Nguyễn Sỹ Hưng; Chủ tịch công đoàn Ngành; Trưởng, phó các Phòng: Kế hoạch Tài chính, Quản lý Kỹ thuật, KHCN, Tổ chức cán bộ, Quản lý XDCT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở.
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 8/2014
Từ ngày 18-20/8/2014Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu nước, giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 7/2014
Từ ngày 22-24/7/2014Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu nước, giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.
Báo cáo sơ kết đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của ngành Nông nghiệp và PTNT.
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm trong tháng 6 năm 2014
Từ ngày 18-20/6/2014Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu nước, giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.
Báo cáo RAP của 2 TDA thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Nghệ An
Thông báo về việc triển khai các quy định của công ước CITES
Tại hội nghị Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 16 tổ chức tại Thái Lan, các nước thành viên đã quyết định sửa đổi, bổ sung các loài thủy sinh: cá đao nước ngọt (Pristis microdon), cá mập đầu vây trắng (Carcharhinus longinanus), cá mập đầu búa lớn (Sphyrna mocarran),cá mập đầu búa trơn (Sphyrna zygaena), cá nhám hồi (Lamna nasus) và các loài cá đuối (Manta sp.) vào phụ lục I và II của Công ước CITES. Hiệu lực áp dụng triển khai từ ngày 14/9/2014.
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 4/2014
Từ ngày 14-16/4 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu nước, giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tôm tháng 3 năm 2014
Từ ngày 24-26/3 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu giáp xác ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra mầm bệnh để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất. 
<<   <  1  2  >  >>