GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Nhằm mục đích Phát động, tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”
Kết quả thanh tra đột xuất chất lượng vật tư nông nghiệp

Kết quả kiểm nghiệm phân tích chất lượng 70 mẫu tại các cơ sở kinh doanh, có 13 mẫu vi phạm chất lượng không đạt so với công bố trên bao bì (thức ăn chăn nuôi có 10/38 mẫu kiểm tra vi phạm chất lượng)

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2020, phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2020
Ba đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình mới
UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của 3 đơn vị (Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An; Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An; Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An).
UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Tính đến ngày 11/5/2020 UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của 3 đơn vị (Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An; Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An; Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An).


Kết quả thanh tra đột xuất chất lượng vật tư nông nghiệp
Hành vi vi phạm kinh doanh 3 sản phẩm thức ăn chăn nuôi (mã L.09S, L.94V và L.08 trên bao bì ghi do Công ty CP Q&Tcó địa chỉ - Cụm CN Ba Hàng, Nam Đồng, Tp. Hải Dương, Hải Dương sản xuất) có thành phần chất chínhkhông phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật công bố
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2020, phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2020

Trong Quý I/2020, Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết 3.045 bộ hồ sơ, trong đó:

- Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 3.045 hồ sơ

- Số hồ sơ tiếp nhận tồn kỳ trước: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 2.917 hồ sơ.

- Số hồ sơ chưa giải quyết: 11 hồ sơ

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị trong ngành trong công tác phòng chống dịch Covid -2019
Thường xuyên vệ sinh cơ quan; thực hiện quét dọn, lau nền nhà, tay nắm cửavà bề mặt bàn ghế, vật dụng bằng xà phòng hoặc hỏa chất khử khuẩn theo hướng dần của ngành Y tế
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020.
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>