GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tiếp tục thực hiện thu hồi thiết bị giám sát hành trình Movimar lắp đặt trên tàu cá không đăng ký sử dụng
 
Tiếp tục thực hiện thu hồi thiết bị giám sát hành trình Movimar lắp đặt trên tàu cá không đăng ký sử dụng (01/09/2020 07:41 AM)

Toàn tỉnh hiện có 1243 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tính đến ngày 26/8/2020 đã có 1078 tàu cá thực hiện việc lắp đặt, trong đó có 412 chiếc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình Movimar.


Kể từ ngày 01/4/2020, chủ tàu cá sử dụng thiết bị Movimar phải tự chi trả phí sử dụng dịch vụ vệ tinh và các dịch vụ khác để duy trì hoạt động của thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu rời cảng đến khi tàu cập cảng theo đúng quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Đơn vị cung cấp dịch vụ vệ tinh, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cho thiết bị Movimar kể từ ngày 01/04/2020 là Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Công ty VISHIPEL). Chủ tàu liên hệ với Đài thông tin Duyên hải Bến Thủy để tiến hành ký kết hợp đồng tiếp tục sử dụng dịch vụ vệ tinh cho thiết bị Movimar và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cho thiết bị.


Đến nay đã có 350 thiết bị Moviar đăng ký tiếp tục sử dụng, còn lại 62 thiết bị không đăng ký.


Để quản lý số thiết bị Movimar đã được lắp đặt trên tàu cá nhưng không đăng ký tiếp tục sử dụng, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Công văn số 1605/TCTS-TTTS ngày 19/8/2020 yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc thu hồi thiết bị Movimar không được đăng ký sử dụng, chủ tàu giao nộp lại tài sản và phải mua thiết bị giám sát hành trình khác thay thế mới được đi hoạt động trên biển./.

 Trạm bờ - Chi cục Thủy sản Nghệ An

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>