GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
 
Kết quả công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 (26/11/2020 08:42 AM)

1. Công tác tham mưu, ban hành kế hoạch triển khai; kết quả triển khai thực hiện công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020:


Ngày 11/3/2020 Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Kế hoạch số 693/KH-SNN-VP tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL, công tác PBGDPL ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020.

Trên cơ sở đó, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc ngành triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch và đảm bảo chất lượng và thời gian nội dung đã được phân công trong kế hoạch.


1.1) Kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL


Lãnh đạo Sở luôn chú trọng trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Sở đã ban hành Công văn số 2739/SNN-VP ngày 21/8/2020 về việc rà soát số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản QPPL; Công văn số 3514/SNN-VP ngày 20/10/2020 về việc rà soát chỉ thị, quyết định của UBND tỉnh; Công văn số 3622/SNN-VP ngày 28/10/2020 về việc tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành Nông nghiệp và PTNT;

Trong các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo các phòng, các đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị Quyết, UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định; trình tự tham mưu, xin ý kiến góp ý và được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua các cuộc họp thường kỳ đúng theo quy định. Tính đến ngày 31/10/2020 trở về trước Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát 64 văn bản QPPL do Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành


1.2) Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luât


Sở đã ban hành Công văn số 1010/SNN-VP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid - 19; Công văn số 1212/SNN-VP ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid; Công văn số 1241/SNN-VP ngày 26/4/2020 về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 theo Văn bản chỉ đạo số 2518/UBND-VX và số 2524/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An; Công văn số 2547/SNN-VP  ngày 10/8/2020 về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống covid 19; Công văn số 1598/SNN-VP ngày 26/5/2020 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 730/QĐ-SNN-VP ngày 25/9/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra số 3 việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2020 tại huyện Yên Thành; Thông báo số 3195/TB-SNN-VP ngày 25/9/2020 thông báo lịch kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2020 tại huyện Yên Thành;

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện được các kết quả sau: Ngành nông nghiệp & PTNT đã tổ chức được hơn 80 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về các Luật thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi; trồng trọt; bảo vệ thực vật; an toàn thực phẩm; an ninh mạng; hôn nhân và gia đình… các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến ngành cho hơn 4600 lượt người là Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng Sở và cán bộ công chức Văn phòng Sở, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ chuyên môn thuộc các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và muối tại 7 đơn vị hành chính Nhà nước, 26 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, người dân nông thôn, đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp trên toàn tỉnh.

Phối hợp với Đài phát thanh-truyền hình tỉnh phát hành 9 phóng sự; phối hợp với Báo Nghệ An, Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện tuyên truyền các bài viết liên quan đến hoạt động của ngành.

Phát miễn phí hơn tài liệu hỏi đáp pháp luật về giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, thú y, kiểm dịch thực vật cho người dân nông thôn...

Thông qua website của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng tải một khối lượng lớn 330 tin, bài, văn bản,thủ tục hành chính nhằm phổ biến giáo dục pháp luật và thường xuyên cập  nhật các văn bản mới nhất, công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành, góp phần phổ biến pháp luật nhanh chóng, kịp thời đến các cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Cập nhật thường xuyên thông tin điểm báo cháy rừng trên trang Websie của Cục Kiểm lâm và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý và báo cáo kịp thời. Phối hợp với Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài PTTH tỉnh để vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng và cảnh báo cháy rừng trong thời gian nắng nóng cao điểm.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra: trong năm 2020, tổ chức Thanh tra Sở và các chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã tuyên truyền PBPL cho hơn 720 cá nhân, tổ chức các quy định về thức ăn chăn nuôi, phân bón, bảo vệ thực vật, thú ý; bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…và phát tờ rơi 18.200 tờ; sách báo, tài liệu tuyên truyền khác 21.


1.2.1 Kết quả triển khai thực hiện chương trình, đề án của tỉnh và của Trung ương về công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và tại địa phương.


Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1598/SNN-VP ngày 26/5/2020 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An; qua đó Sở đã chỉ các phòng, đơn vị tổ chức ứng dụng công nghệ thông trong phổ biến tuyên truyền pháp luật, tăng cường đưa thông tin, văn bản QPPL lên trang cổng thông tin của Sở, đơn vị thuộc Sở.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân miền núi vùng sâu vùng xa được quan tâm, đặc biệt là tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, tuyên truyền người dân không tái trồng cây thuốc phiện tại các huyện Tương Dương, Anh Sơn, Con cuông…


1.2.2  Kết quả triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.


1.2.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý công tác PBGDPL, báo cáo viên PL và tuyên truyền viên PL.


Tại Sở Nông nghiệp và PTNT, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL hoạt động kiêm nhiệm, có trình độ đại học, am hiểu pháp luật. Tuy nhiên, đội ngũ này không thuộc định biên pháp chế mà thuộc bộ phận Thanh tra Sở tham mưu.


1.2.2.2. Kết quả việc triển khai thực hiện  Ngày pháp luật hàng tháng:


Song song với việc xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL năm, Sở đã lồng ghép việc xây dựng Kế hoạch hoạt động cho Ngày pháp luật. Nội dung tập trung triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị; các đoàn thể tổ chức nghiên cứu văn bản pháp luật  theo chuyên đề; mời báo cáo viên về nói chuyện chuyên đề...nhằm duy trì và nâng cao vai trò, ý nghĩa ngày pháp luật, treo băng rôn, khẩu hiêu…, qua đó giúp nâng cao ý thức tự nghiên cứu, tìm tòi, hệ thống hoá các văn bản pháp luật chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, ý thức pháp luật trong hoạt động chuyên môn và thực tiễn cuộc sống.


1.2.3. Đánh giá vai trò, kết quả hoạt động của Hội dồng phối hợp PBGDPL.


- Kết quả kiện toàn về tổ chức:

Sở Nông nghiệp & PTNT có 1 Phó Giám đốc Sở làm thành viên Hội đồng và 01 Phó Chánh Văn phòng làm thư ký Hội đồng.


2. Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân


- Hệ thống văn bản QPPL của Nhà nước rất nhiều, thay đổi thường xuyên; yêu cầu cán bộ làm công tác rà soát văn bản QPPL phải cập nhật thông tin mới thường xuyên trong khi đó cán bộ làm công tác rà soát văn bản QPPL của Sở là cán bộ kiêm nhiệm nên công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL gặp nhiều khó khăn.

- Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hôi còn nhiều khó khăn; hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, cháy rừng,… xảy ra nhiều; sự khác biệt giữa các vùng tương đối lớn mà các đối tượng quản lý của các ngành trải rộng trên khắp cả tỉnh, đối tượng ngành tác động có nhiều đối tượng nhạy cảm; liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nông thôn.

- Đời sống của người dân nông thôn, miền núi còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp và đặc biệt là nhận thức về pháp luật còn hạn chế; nhiều vùng đối tượng TTPBPL còn không biết chữ, không thạo tiếng phổ thông.

- Nhận thức của một số đơn vị cơ sở về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này chưa đúng mức; chương trình, nội dung PBGDPL còn dàn trải, hình thức và phương pháp PBGDPL tuy đã đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin nhưng tiếp cận vẫn còn chậm; cán bộ làm công tác PBGDPL còn thiếu về số lượng, địa bàn họat động còn rộng, kinh phí, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL còn nhiều khó khăn; cơ chế phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL cho các đối tượng là người lao động, nông dân và chưa nhuần nhuyễn.

- Việc đăng tải các thông tin về các lĩnh vực chuyên môn thuộc lĩnh vực các ngành quản lý trên tạp chí, trang thông tin điện tử chưa được thường xuyên; Số lượng bài đăng và nội dung chưa phong phú, chưa phản ánh được các vấn đề cấp bách, đòi hỏi của xã hội, dư luận.

- Kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn ít, chủ yếu lồng ghép trong nguồn kinh phí các chương trình, dự án, đề án, chưa được bố trí kinh phí riêng.


Đậu Hoàn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>