GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và ngày thế giới phòng chống AIDS
 
Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và ngày thế giới phòng chống AIDS (26/11/2020 07:55 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và ngày thế giới phòng chống AIDS. Ngày 20/11/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 3944/SNN-VP về việc Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và ngày thế giới phòng chống AIDS.


Để triển khai hiệu quả hoạt động theo Kế hoạch trên, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, đơn vị mình về Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và ngày thế giới phòng chống AIDS. Mặt khác Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phòng, chống HIV/AIDS đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị mình với các hình thức phong phú như: Tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, hoặc lồng ghép vào các cuộc giao ban…tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu của chiến dịch.

Tin: Đậu Hoàn - VP Sở


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>