GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2019
 
Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2019 (15/07/2019 07:36 AM)

1. Vận hành và khai thác Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An

Sở Nông nghiệp và PTNT có 3 phòng và 7 Chi cục tham gia hệ thống I-Gate (bao gồm:  Văn phòng Sở, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Phòng Kế hoạch tài chính, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển Nông thôn).

Hệ thống đã cung cấp 104 TTHC trong đó cung cấp 40 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1,2; 57 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3; 7 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4

Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 15/6/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận được 8.254 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đưa lên hệ thống hệ thống dịch vu công trực tuyến là 2.426 bộ hồ sơ.


2. Hoạt động trang/cổng thông tin điện tử Sở Nông Nghiệp và PTNT:


Từ ngày 20/3/2019 đến 28/6/2019 Hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT đã cung cấp 95 tin, bài văn bản chỉ đạo, điều hành

(có phụ lục 02 kèm theo).

Một số đơn vị thực hiện tốt cung cấp thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Thủy sản,  Phòng QLKT&KHCN.

Bên cạnh đó một số phòng, đơn vị vẫn chưa chú trọng, chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT, các tin bài gửi về ban biên tập sơ sài, chưa chất lượng. Một số phòng, đơn vị vẫn còn ít gửi tin, bài về ban biên tập Cổng thông tin điện tử.


3. Hệ Thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành:


Đến thời điểm hiện tại phần mềm hoạt động tương đối ổn định và đáp ứng gửi liên thông nội tỉnh 4 cấp: tỉnh, huyện, xã và trong ngành và liên ngành các tỉnh thành khác và bộ, ngành, trung ương


4. Hệ thống thư điện tử công vụ của Tỉnh

Song song với việc nhận gửi các văn bản từ Trung Ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành qua đường bưu điện, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã tiến hành nhận gửi các văn bản từ Trung Ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành thông qua hộp thư điện tử công vụ của tỉnh.


5. An toàn thông tin:


Trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa có vụ tấn công nào về hệ thống internet và dữ liệu.


6. Nguồn nhân lực:


Trình độ ứng dụng CNTT của đội ngũ CBCCVC Sở Nông nghiệp và PTNT tác nghiệp trên môi trường máy tính đạt 100%, đa số CBCCVC trong ngành có nhận thức cao về tầm quan trọng, vai trò hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, trao đổi văn bản.


7. Chữ ký số:


Đến thời điểm hiện tại, Chữ ký số mới chỉ cấp cho Cơ quan Sở và 7 Chi cục thuộc Sở. Hiện nay, Cơ quan Sở và các Chi cục thuộc Sở đã ứng dụng chữ ký số vào trong phát hành Văn bản điện tử tại cơ quan, đơn vị; Sở đã trình cấp cho các đơn vị thuộc Sở còn lại.


II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019


1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Sở.


2. Xây dựng, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thực tế và quy định hiện hành. Tiếp tục xây dựng ban hành các văn bản đôn đốc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.


4. Nâng cấp, sữa chữa, đầu tư trang thiết bị tại Sở và các đơn vị thuộc Sở đồng bộ phục vụ việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.


5. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:


a. Cổng dịch vụ công trực tuyến


Trưởng các phòng Sở, Chi cục Trưởng các Chi cục chỉ đạo cán bộ, công chức ứng dụng hệ thống vào xử lý công việc. Thường xuyên theo dõi quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại đơn vị để kịp thời xử lý đúng thời hạn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3 và 4; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân doanh ngiệp tích cực sử dụng hệ thống; Khi có các lỗi kỹ thuật phải báo ngay cho Văn phòng Sở để tổng hợp đề nghị chỉnh sửa.


b. Cổng thông tin điện tử


Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, phòng,  đơn vị mình thường xuyên cung cấp các thông tin tin, bài, văn bản điều hành, văn bản pháp quy gửi về Ban biên tập Sở Nông nghiệp và PTNT để cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở.


c. Hệ thống thư điện tử Công vụ:


Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ công chức, viên chức phòng, đơn vị mình chỉ được sử dụng hệ thống thư công vụ trong trao đổi công việc, không sử dụng các thư cá nhân trong trao đổi công việc của ngành nông nghiệp và PTNT.


d. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành


Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị mình vận hành có hiệu quả các văn bản trên hệ thống, kịp thời xử lý các văn bản, tránh tình trạng để quá hạn, đặc biệt là Văn thư các đơn vị thực hiện tiếp nhận văn bản đến và lấy số, phát hành văn bản đi trên hệ thống, không sử dụng gửi văn bản giấy (trừ văn bản Mật). Trong quá trình vận hành có lỗi phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ về Văn phòng Sở sđt 02383844929 để kiểm tra khắc phục và giải đáp.

Văn phòng Sở, tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Nghệ An để khóa các tài khoản không sử dụng, nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ việc,…


e. Triển khai ứng dụng Chữ ký số:


Các đơn vị tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử; tiếp tục đề nghị cấp chữ ký số đến các đơn vị thuộc Sở còn lại chưa được cấp.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>