GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
 
Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (15/07/2020 02:01 PM)

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An đã phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Xử phạt 92.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.


Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hướng dẫn một số biện pháp xử vi phạm hành chính trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được quy định tại Điều 10, điều 11, điều 17, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y và khoản 8, điều 2, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Cụ thể như sau:


Điều 10. Vi phạm quy định chung về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh


1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi đăng ký kiểm dịch không trung thực sau đây:


a) Không đúng chủng loại động vật, sản phẩm động vật;


b) Nguồn gốc xuất xứ của động vật, sản phẩm động vật, mục đích sử dụng;


c) Phòng bệnh bằng vắc xin hoặc kết quả giám sát dịch bệnh động vật hoặc kết quả an toàn dịch bệnh động vật;


d) Kết quả xét nghiệm động vật, sản phẩm động vật.


2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi không đăng ký kiểm dịch khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.


Điều 11. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh


1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Không thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển trước và sau khi kiểm dịch;


b) Trốn tránh việc kim dịch động vật, sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông trên tuyến đường đi.


2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a) Đánh tráo hoặc làm thay đổi số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;


b) Vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không đúng chủng loại, số lượng đưc ghi trong Giấy chứng nhận kiểm dịch;


c) Tự ý tháo dỡ niêm phong phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật hoặc thay đổi mã số đánh dấu động vật trong quá trình vận chuyển;


d) Sử dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng với lô hàng động vật, sản phẩm động vật.


3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán động vật, sản phẩm động vật sai mục đích ghi trên Giấy chứng nhận kiểm dịch.


4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.


5. Hình thức xử phạt bổ sung:


Tịch thu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.


6. Biện pháp khắc phục hậu quả:


a) Buộc thực hiện việc kiểm dịch lại động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này;


b) Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật trong trường hợp kiểm dịch lại phát hiện động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mm bệnh truyền nhiễm thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.


Điều 17. Vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh


1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, ty xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.


2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, thuê, mượn Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.


3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.


4. Hình thức xử phạt bổ sung:


Tịch thu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.


5. Biện pháp khắc phục hậu quả:


a) Buộc kiểm dịch lại động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này (trừ giống động vật thủy sản);


b) Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp là giống động vật thủy sản; trong trường hợp kiểm dịch lại phát hiện động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy him thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch./.


PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ - CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NGHỆ AN

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>