GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (05/08/2019 04:51 PM)

Trọng tâm công tác:

- Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2019; Chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa Hè thu vùng chạy lụt;tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là sâu cuấn lá nhỏ và bệnh lùn sọc đen, sâu keo mùa thu. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, PCCCR, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

-Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU);

- Kiểm tra, chỉ đạo các công trình xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai, chỉ đạo kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương;

- Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

- Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

NGÀY/THỨ

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ 5

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Nghĩa Đàn về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

H. Nghĩa Đàn

Sáng:Hội thảo chính sách di dân tái định cư

Chi cục PTNT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

K/s Hữu Nghị - TP Vinh

Làm việc với Tổng cục Thủy sản về xử lý tàu kiểm ngư

Chi cục thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Hà Nội


2

Thứ 6

Họp UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 10 năm tiếp theo

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gifu – Nhật Bản về hợp tác song phương

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Kiểm tra sản xuất

Chi cục TT&BVTV, Phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Làm việc với Tổng cục Thủy sản về xử lý tàu kiểm ngư

Chi cục thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Hà Nội

3

Thứ 7

Cùng Đoàn tỉnh Cao Bằng làm việc tại Nghĩa Đàn

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Nghĩa Đàn

Nghỉ cuối tuần
4

CN

Nghỉ cuối tuần
5

Thứ 2

PCT UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sản xuất Hè thu 2019, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chống hạn, phòng chống cháy rưng…

Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

6

Thứ 3


Họp BCĐ Sắp xếp đổi mới công ty Nông lâm nghiệp

Phòng TCCB

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Họp Công bố Kế hoạch kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

7

Thứ 4

Công bố Quyết định Thanh tra tại Cơ quan Sở

Văn phòng Sở

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

8

Thứ 5

PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM

Văn phòng ĐP NTM

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

 Các huyện

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

Kiểm tra dịch tả lợn Châu Phi

Chi cục CN&TY, phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

9

Thứ 6

PCT UBND tỉnh cho ý kiến về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với lâm sản do lũ cuốn trôi tại huyện Tương Dương

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

10

Thứ 7

Dự Hội nghị về Hải quân với Ngư dân

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Thanh Hóa

Nghỉ cuối tuần
11

CN

Dự Hội nghị về Hải quân với Ngư dân

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Thanh Hóa

Nghỉ cuối tuần
12

Thứ 2

Lãnh đạo UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng; UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan thuộc bộ, ngành, trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các trường đại học, cao đẳng

Phòng TCCB

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Chiều:Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông 2019

Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Nhà khách Nghệ An

13

Thứ 3

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

14

Thứ 4

Họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng Nghệ An

Quỹ Bảo vệ phát triển rừng

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Kiểm tra sản xuất Hè thu - mùa

Chi cục TT&BVTV, phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

15

Thứ 5

PCT UBND tỉnh nghe báo cáo, điều tra số lượng, hiện trạng các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chi cục Thủy lợi

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBDN tỉnh

Ngày tiếp công dân

Thanh tra Sở

Trần Hữu Tiến

Trụ Sở Tiếp công dân UBND tỉnh

16

Thứ 6

Từ ngày 16 – 17/8:Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới vùng đồng bằng Sông Hồng  và Bắc Trung bộ

Văn phòng ĐP NTM

Lãnh đạo Sở

TP Vinh

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

17

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
18

CN

Nghỉ cuối tuần
19

Thứ 2

20

Thứ 3

Kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

21

Thứ 4

PCT UBND tỉnh làm việc với các sở ngành và UBND các huyện ven biển về công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu IUU

Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

Đ/c: Trần Hữu Tiến

VP UBND tỉnh

Kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

22

Thứ 5

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Kiểm tra dịch tả lợn Châu Phi

Chi cục CN&TY, phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

23

Thứ 6

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ (tiếp)

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Họp BQL DA Lipsap

BQLDA Lipsap

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

24

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
25

CN

Nghỉ cuối tuần
26

Thứ 2

27

Thứ 3

Họp BCH Đảng bộ Sở

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

Đi cơ sở

Chi cục thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

28

Thứ 4

Họp giao ban tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Văn phòng Sở

Lãnh đạo Sở

HTT2 – VP Sở

29

Thứ 5

Dự hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ đông 2019 – các tỉnh phía Bắc

(từ ngày 29/8-30/8)

Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có GM riêng

30

Thứ 6

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có GM riêng

31

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>