GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (13/11/2019 06:25 PM)

Trọng tâm công tác:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019;triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2020; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

- Tiếp tục triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống; tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra tàu cá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện IUU tại các địa phương;

- Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, PCLB; đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương; kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

- Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

- Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

NGÀY/THỨ

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ 6

Sáng:Họp Trực tuyến về cổng dịch vụ của chính phủ

Văn phòng Sở

Đ/c: Trần Hữu Tiến

VP UBND tỉnh

Thẩm định huyện nông thôn mới

VP Điều phối nông thôn mới

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

H. Yên Thành

Đi công tác tại nước Trung Quốc


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Trung Quốc

2

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
3

CN

Nghỉ cuối tuần
4

Thứ 2

Làm việc với vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch trung hạn thủy sản

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Có giấy mời riêng

5

Thứ 3

Sáng: 9h30:Làm việc để thảo luận và ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoạn TH trong phát triển du lịch xanh

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Dự họp Bộ Nông nghiệp và PTNT về lâm nghiệp


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Hà Nội

Sáng:Dự cuộc họp công bố quyết định thanh tra

Phòng QLXDCT, Văn phòng Sở

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

Thẩm định các liên kết sản xuất

Chi cục PTNT

Chi cục PTNT

Chiều:15h00-17h00:Họp BTC Hội chợ nông nghiệp sản phẩm OCOP và sản phẩm xanh

Chi cục PTNT

VPUBND tỉnh

Chiều:Họp BCH Đảng ủy Cơ quan Sở


Đ/c: Trần Hữu Tiến

VP Sở

6

Thứ 4


Chiều:Phó Chủ tịch UBDN tỉnh nghe và cho ý kiến các dự thảo:

1. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

2. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018

3. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018

4. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Kiểm tra các cảng cá về IUU

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Cảng Lạch Vạn

Dự họp về Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ - TP HCM


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

TP Hồ Chí Minh

7

Thứ 5

Sáng: CT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo

1. Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

2. Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 điều 62 Luật đất đai

Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBDN tỉnh

Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra các cảng cá về IUU

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Cảng Cửa Hội

Chiều:Phó Chủ tịch UBDN tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo:

1. Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua kế hoạch tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh

2. Nghị quyết HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức trong các cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nươc snăm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phòng TCCB

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Chiều:Chủ tịch UBND tỉnh nghe dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Chi cục Kiểm lâm, Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

8

Thứ 6

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Lãnh đạo Sở (mời dự)

Có giấy mời riêng

Hội thảo Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020

Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Trồng trọt và BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

Tối:Dự khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”

Văn phòng Sở

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Nhà khách trạm T50 – Quân khu IV

9

Thứ 7

Chiều:Khai mạc Giải thể thao Khối các ngành kinh tế năm 2019

Phòng TCCB, Văn phòng Sở

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc

Tối:Dự Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; Dự Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh Nghệ An năm 2019 vòng chung khảo

Văn phòng Sở

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Có giấy mời riêng

Nghỉ cuối tuần
10

CN

Nghỉ cuối tuần
11

Thứ 2

Sáng:Họp Hội đồng nhân dân tỉnh


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng

Chiều:Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

1 Báo cáo về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

VP Điều phối nông thôn mới

2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

Chi cục Kiểm lâm

Đi công tác tại Hà Nội

(Từ ngày 11 – 14/11)


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Hà Nội

12

Thứ 3


Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề (tiếp)

Phòng KHTC, VP Điều phối nông thôn mới, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm, trại giống

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

13

Thứ 4

Tập huấn xây dựng Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP Tỉnh ủy

Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm, trại giống

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

14

Thứ 5

Kiểm tra sản xuất vụ Đông 2019

Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Trồng trọt và BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra tại các vùng nuôi tôm, trại giống

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

15

Thứ 6

Ngày tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

Diễn đàn khuyến nông: Giải pháp phát triển cây có múi

Phòng QLKT và KHCN, Trung tâm Khuyến nông

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Nhà khách Nghệ An

16

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
17

CN

Nghỉ cuối tuần
18

Thứ 2

Sáng:Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo:

1. Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2, Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

VP UBND tỉnh

19

Thứ 3

Hội Nghị triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2020

Phòng QLKT và KHCN, Chi cục TT&BVTV

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có giấy mời riêng

Hội thảo về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Phòng TCCB

Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Làm việc với các huyện về kết quả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

TX. Hoàng Mai

20

Thứ 4

Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Chiều:Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các dự thảo:

1. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020

2. Báo cáo kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2020-2023

3. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Làm việc với các huyện về kết quả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Quỳnh Lưu

21

Thứ 5

Sáng:giao ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

Phòng TCCB

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có giấy mời riêng

Làm việc với các huyện về kết quả thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

22

Thứ 6

Sáng:Chủ tịch UBDN tỉnh nghe và cho ý kiến: Dự thảo Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng; UBNTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các trường đại học, cao đẳng

Phòng TCCB

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Kiểm tra sản xuất vụ Đông 2019

Phòng QLKT, Chi cục Trồng trọt và BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

23

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
24

CN

Nghỉ cuối tuần
25

Thứ 2

Họp UBDN tỉnh phiên thường kỳ

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

26

Thứ 3

Họp UBDN tỉnh phiên thường kỳ (tiếp)

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Làm việc với các xã về việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các xã ven biển

27

Thứ 4

Họp giao ban tháng 11/2019

Văn phòng Sở

Lãnh đạo Sở

HTT2 – VP Sở

28

Thứ 5

Họp BCH Đảng bộ Sở

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

Làm việc với các xã về việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các xã ven biển

29

Thứ 6

Hội thảo phát triển cam

Phòng QLKT và KHCN, Chi cục Trồng trọt và BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có giấy mời riêng

30

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>