GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (09/09/2019 05:59 PM)

Trọng tâm công tác:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019; Chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa Hè thu vùng chạy lụt;tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là sâu keo mùa thu. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, chi trả DVMTR, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; tập trung chỉ đạo trồng rừng vụ Thu 2019;

- Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống; tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra tàu cá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện IUU tại các địa phương;

- Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn hồ đập, PCLB; đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai - TKCN, PCLB tại các địa phương; kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

- Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

- Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

NGÀY/THỨ

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

1

CN

Nghỉ cuối tuần

2

Thứ 2

Nghỉ lễ ngày Quốc khách 2/9
3

Thứ 3

Đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ

Chi cục Thủy lợi

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Các huyện

Thẩm định nông thôn mới

VP ĐP NTM

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Yên Thành

4

Thứ 4

Sáng:CT, PCT UBND tỉnh nghe tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 1787-TB/TU ngày 14/6/2019 về chủ trương xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc lĩnh vực lập nghiệp

Phòng KHTC, phòng QLKT, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Thẩm định nông thôn mới

VP ĐP NTM

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Yên Thành

Chiều:Họp thống nhất ý kiến thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán trồng cây dược liệu dưới tán rừng

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP Chi cục Kiểm lâm

Làm việc với xã Quỳnh Nghĩa, xã Tiến Thủy – huyện Quỳnh Lưu về tàu 48

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Xã Quỳnh Nghĩa, Xã Tiến Thủy

5

Thứ 5

Sáng:Đón và đưa Đoàn JICA Việt Nam và JETRO Hà Nội đi khảo sát

Văn phòng Sở

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các địa phương

Chiều: Cùng Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn JICA Việt Nam và JETRO Hà Nội


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Làm việc với các xã về tàu xa bờ

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H.Quỳnh Lưu

TX.Hoàng Mai

6

Thứ 6


Chiều:CT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến các dự thảo:

1. Nghị quyết HĐND tỉnh về “Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 của tỉnh NA”

2. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, Thị trấn và xóm, khối, bản  dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết nhập, đổi tên xóm khối bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp, Thành phố Vinh và Thị xã Hoàng Mai

Phòng TCCB

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

7

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
8

CN

Sáng:Hội nghị triển khai thực hiện các nội dung Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thành phố Vinh


Trần Hữu Tiến

Có giấy mời riêng

Nghỉ cuối tuần
9

Thứ 2

Kiểm tra dự án nước sạch Đoàn Kiểm tra Số 1 Tỉnh ủy

Phòng KHTC, Chi cục Thủy lợi, TT Nước sinh hoạt&MTNT

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Xã Đô Thành – h.Yên thành

Sáng:8h30: Làm việc với Đoàn Cục Chăn nuôi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2-VP Sở

10

Thứ 3

Kiểm tra dự án nước sạch Đoàn Kiểm tra Số 1 Tỉnh ủy

Phòng KHTC, Chi cục Thủy lợi, TT Nước sinh hoạt&MTNT

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

H. Tương Dương

Dự Hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2019

(từ ngày 10/9-11/9)


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Nhà Văn hóa lao động tỉnh

Chiều:Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Làm việc với BQL dự án Ngành Nông nghiệp

Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Có GM riêng

11

Thứ 4


Chiều:Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Chiều:13h30: Làm việc với Viện chính sách  và Chiến lược  phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

Chiều:Đón Đoàn các cơ quan Trung ương và các tỉnh về dựHội nghị đánh giá kết quả vụ đông 2018 và chỉ đạo sản xuất vụ đông 2019 các tỉnh phía Bắc

Phòng QLKT, Văn phòng Sở, Chi cục Trồng trọt và BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập


Kiểm tra các cảng cá về IUU

Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

12

Thứ 5


Sáng: Hội nghị đánh giá kết quả vụ đông 2018 và chỉ đạo sản xuất vụ đông 2019 các tỉnh phía Bắc

Phòng QLKT, Văn phòng Sở, Chi cục Trồng trọt và BVTV

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Nhà Khách Nghệ An

Chiều:PCT UBND tỉnh nghe báo cáo điều tra, số lượng, hiện trạng các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ an

Chi cục Thủy lợi

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Chiều:Đại Hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III, năm 2019


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Khách sạn Giao tế

Kiểm tra các cảng cá về IUU

Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

13

Thứ 6

Sáng:Họp tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động cấp nước trên địa bàn TP vinh và vùng lân cận

Chi cục Thủy lợi

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Chiều:PCT UBND tỉnh kiểm tra kế hoạch xây dựng nông thôn mới

VP ĐP NTM

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Các huyện

Chiều: Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có giấy mời riêng

14

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
15

CN

Nghỉ cuối tuần
16

Thứ 2

Ngày tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

Đi kiểm tra sản xuất

Chi cục TRồng trọt và BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Đi kiểm tra công tác trồng rừng, bảo vệ rừng

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Các huyện

Kiểm tra các vùng nuôi và giống mặn lợ

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

TX.Hoàng Mai

17

Thứ 3

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT theo kế hoạch 179-KH/TU

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

Có giấy mời riêng

18

Thứ 4

Chiều: Hội nghị BCH Tỉnh ủy


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng

Kiểm tra các vùng nuôi và giống mặn lợ

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Quỳnh Lưu

19

Thứ 5


Họp triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm “năm cải cách hành chính” 2019; cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Phòng TCCB

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Kiểm tra các vùng nuôi và giống mặn lợ

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Diễn Châu

20

Thứ 6

Đi kiểm tra phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

21

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
22

CN

Nghỉ cuối tuần
23

Thứ 2

Đi kiểm tra công tác trồng rừng, bảo vệ rừng

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Các huyện

Chiều:PCT UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành và UBND các huyện ven biển về công tác khắc phục cảnh báo IUU

Phòng KHTC, Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

VP UBND tỉnh

24

Thứ 3

Họp UBND tỉnh

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

Kiểm tra nuôi trại tại Quỳ Hợp

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Quỳ Hợp

Đi kiểm tra phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

25

Thứ 4

Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10, khóa XVII(kỳ họp bất thường)

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng

Làm việc với các huyện và các chủ tàu về thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

TX.Hoàng Mai

26

Thứ 5

Họp giao ban Quý III/2019

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

HTT3 – VP Sở

Làm việc với các huyện và các chủ tàu về thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

TX.Hoàng Mai

27

Thứ 6

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng

Họp BCH Đảng bộ Sở

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

28

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
29

CN

Nghỉ cuối tuần
30

Thứ 2

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>