GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (03/07/2019 07:54 AM)

Trọng tâm công tác:

- Chỉ đạo các địa phương tập trung chống hạn, đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ Hè Thu - Mùa; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo, bệnh khô vằn trên lúa; sâu róm hại Thông nhựa. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp.

- Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt công tác PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức và từng người dân trong công tác PCCCR; tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp, quy trình PCCCR; chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác,vận chuyển lâm sản trái phép;

-Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU);

- Kiểm tra, chỉ đạo các công trình xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai, chỉ đạo kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương;

- Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch;

- Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

NGÀY/THỨ

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ 2


2

Thứ 3

Trả lời Cổng thông tin điện tử về tình hình hạn

Chi cục Thủy lợi

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

TP Vinh

Họp Dự án


Đ/c: Trần Hữu Tiến

Hà Nội

Đi Công tác tại Hà Nội

(Từ ngày 3/7 đến  6/7)


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Hà Nội

3

Thứ 4

Kiểm tra tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Các huyện

Kiểm tra Dự án Cạnh tranh Chăn nuôi ATTP

Phòng XDCB, BQL DA CTCN

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Họp Dự án


Đ/c: Trần Hữu Tiến

TP Hà Nội

4

Thứ 5

Họp trực tuyến Chính phủ

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Kiểm tra cảng cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện

5

Thứ 6

Dự Hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công tác quản lý cảng cá theo yêu cầu của Luật Thủy sản và khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

K/s Mường Thanh Cửa Đông – 167 Nguyễn Phong Sắc – TP Vinh

Kiểm tra dự án  Cạnh tranh chăn nuôi ATTP

Phòng XDCB, BQL DA CTCN

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

6

Thứ 7


Nghỉ cuối tuần
7

CN

Nghỉ cuối tuần


Dự Lễ đón nhận NTM tại Xã Hưng Lĩnh – huyện Hưng Nguyên

VP Điều phối NTM

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

H. Hưng Nguyên

8

Thứ 2

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, AN-QP Quý II, năm 2019


Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Nhà khách Nghệ AnKiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

9

Thứ 3

PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác PCCC rừng

Chi cục Kiểm lâm, phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Các huyện

Kiểm tra các cảng cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Các huyện

10

Thứ 4

Họp HĐND tỉnh lần thứ 9, Khóa XVII

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng

Kiểm tra dự án  Cạnh tranh chăn nuôi ATTP

Phòng XDCB, BQL DA CTCN

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra các cảng cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Các huyện

11

Thứ 5

Họp HĐND tỉnh lần thứ 9, Khóa XVII (tiếp)

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng

Kiểm tra tình hình sản xuất Hè Thu - Mùa

Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra các vùng nuôi

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Các huyện

12

Thứ 6

Họp HĐND tỉnh lần thứ 9, Khóa XVII (tiếp)

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng

Kiểm tra các vùng nuôi

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Các huyện

Sơ kết 6 tháng đầu năm về phòng chống cháy rừng và hoạt động lâm nghiệp

Chi cục Kiểm Lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Có giấy mời riêng

13

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
14

CN

Nghỉ cuối tuần
15

Thứ 2

Ngày tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

Chiều:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm NTM, bộ tiêu chí xã NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu

VP Điều phối NTM

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

16

Thứ 3

 Sáng:Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với BTV huyện, thành, thị ủy đảng ủy trực thuộc


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP Tỉnh ủy

Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Lạch Vạn

Dự nghe và cho ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục rà soát kê khai hiện trạng sử dụng đất, đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước đang sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

17

Thứ 4

Chủ tịch UBND làm việc với huyện Thanh Chương về tình hình KT-XH, AN-QP

Phòng KHTC

Hoàng Nghĩa Hiếu

H. Thanh Chương

Hội nghị đánh giá công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định IUU

Chi cục Thủy sản, phòng KHTC

Hoàng Nghĩa Hiếu

Trần Hữu Tiến

VP UBND tỉnh

Họp BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Có giấy mời riêng

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Lạch Vạn

18

Thứ 5

Kiểm tra tình hình sản xuất Hè Thu - Mùa

Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Lạch Vạn

19

Thứ 6

Kiểm tra tàu cá tại Lạch Vạn

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Lạch Vạn

20

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
21

CN

Nghỉ cuối tuần
22

Thứ 2

23

Thứ 3

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ:

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Dự thảo “Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Kiểm tra các trại giống nuôi

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Các huyện

24

Thứ 4

PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM

VP Điều phối NTM

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Các huyện

Kiểm tra tình hình sản xuất Hè Thu - Mùa

Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

Kiểm tra các trại giống nuôi

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Các huyện

25

Thứ 5

Kiểm tra các trại giống nuôi

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần hữu Tiến

Các huyện

26

Thứ 6

Sáng:Sơ kết Công đoàn Ngành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Công đoàn Ngành

Lãnh đạo Sở

(Mời dự)

Có giấy mời riêng

Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi

Phòng QLKT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

27

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
28

CN

Nghỉ cuối tuần
29

Thứ 2

Họp BCH Đảng bộ Sở

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2- VP Sở

Chiều:Họp giao ban tháng 7 triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Văn phòng Sở

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đ/c Phó Giám đốc Sở

HTT2 – VP Sở

30

Thứ 3

Họp BTV Tỉnh ủy


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Có giấy mời riêng


Đi kiểm tra tình hình công tác phòng chống cháy rừng

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Các huyện

31

Thứ 4

Chiều: Họp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>