GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông báo Chương trình công tác tháng 06 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Thông báo Chương trình công tác tháng 06 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT (06/06/2019 01:54 PM)

Trọng tâm công tác:

- Chỉ đạo các địa phương thu hoạch gọn lúa Xuân, triển triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019, đảm bảo lịch thời vụ, đặc biệt là cây lúa vùng Hè thu chạy lụt; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, nhất là bệnh Lùn sọc đen trên lúa, sâu keo mùa thu. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp.

- Là tháng cao điểm của mùa nắng phải thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng; đặc biệt là công tác PCCCR; chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép;

-Tiếp tục triển khai Nghị định 67/NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU);

- Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất Hè thu, kiểm tra, chỉ đạo các công trình xây dựng cơ bản, phòng chống thiên tai....

- Tiếp tục công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp,  triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính theo kế hoạch.

- Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2019, chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất,...

NGÀY/THỨ

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ 7

Sáng:Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó giám đốc Sở

VP tỉnh ủy

Nghỉ cuối tuần

2

CN

Nghỉ cuối tuần
3

Thứ 2

Sáng:Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng QLKT

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

4

Thứ 3

Sáng: Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại xã Quỳnh lập

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Hà Nội

Chiều:Đi Hà Nội dự Họp


5

Thứ 4

Chiều:PCT UBND tỉnh nghe dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục địch rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo điều 20, Luật lâm nghiệp

Phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Họp tại Hà Nội

Phòng KHTC

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Hà Nội

Sáng:Làm việc với Đoàn kiểm tra chương trình giảm nghèo 30a

Chi cục Phát triển nông thôn

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Họp rà soát Nghị quyết trình HĐND tỉnh

Phòng KHTC

6

Thứ 5


Giao ban xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Phòng QLXDCT

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

HTT3 – VP Sở

Hội nghị tham vấn về dự thảo bộ cơ sở dữ liệu quản lý và theo dõi rừng ven biển Việt Nam

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

TP Đà Nẵng

Chiều:PCT UBND tỉnh nghe dự thảo quyết định quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chi cục Phát triển nông thôn

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Chiều:CT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thanh tra tình tự, thủ tục hành chính của 10 dự án đầu tư

Phòng KHTC, Thanh tra Sở

Đ/c: Trần Hữu Tiến

VP UBDN tỉnh

7

Thứ 6

Dự lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây bắc Nghệ An

Phòng TCCB

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

H. Quỳ Hợp

Hội nghị tham vấn về dự thảo bộ cơ sở dữ liệu quản lý và theo dõi rừng ven biển Việt Nam

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

TP Đà Nẵng

PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ hè Thu Mùa 2019, phòng chống dịch bệnh, PCCC rừng,…

Chi cục TT&BVTV, phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

8

Thứ 7

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 - 2015


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP Tỉnh ủy

Nghỉ cuối tuần
9

CN

Nghỉ cuối tuần
10

Thứ 2

Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

1. Nghe dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo điều 20, luật Lâm nghiệp

Chi cục Kiểm lâm

2. Dự thảo quyết định quy định về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chi cục Phát triển nông thôn

11

Thứ 3

PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (JICA)

Phòng QLXDCT, BQL DA JICA

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Các huyện

Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại các xã ven biển Quỳnh lưu

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Quỳnh Lưu

12

Thứ 4

Họp BCĐ cấp tỉnh về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, nghe dự thảo quy định phạm vị, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng,trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

Chi cục Kiểm lâm, Phòng KHTC

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBDN tỉnh

Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại các xã ven biển Quỳnh lưu

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Quỳnh Lưu

Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

13

Thứ 5

Làm việc với Kiểm lâm

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP Chi cục Kiểm lâm

Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại các xã ven biển Quỳnh lưu

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

H. Quỳnh Lưu


14

Thứ 6

PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới

VP Điều phối NTM

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Các huyện

Kiểm tra sản xuất Hè thu Mùa

Chi cục TT&BVTV, Phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

15

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
16

CN

Nghỉ cuối tuần
17

Thứ 2

PCT UBND tỉnh đi kiểm tra Dự án hồ chứa nước Bản Mồng

Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

Các huyện

Ngày tiếp công dân

Thanh tra Sở

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Trụ Sở tiếp công dân UBND tỉnh

18

Thứ 3

PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các huyện vùng dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng KHTC, Đoàn QH NN&TL

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

VP UBND tỉnh

Kiểm tra IUU tại các cảng cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các cảng cá Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội

19

Thứ 4

Làm việc với dự án WB4

Dự án WB4

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Dự án WB4

Kiểm tra IUU tại các cảng cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các cảng cá Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội

Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Chi cục Chăn nuôi và thú y; phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

20

Thứ 5

Làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm


Kiểm tra IUU tại các cảng cá

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các cảng cá Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Hội

Làm việc với Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm

VP Đảng ủy, Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

CC Kiểm lâm

21

Thứ 6

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP UBND tỉnh

22

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
23

CN

Nghỉ cuối tuần
24

Thứ 2

Đi kiểm tra công tác PCCCR

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Các huyện

Kiểm tra dự án Lipsap

BQL dự án LipSap

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

25

Thứ 3

Sáng:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện công văn số 2468/UBND – NN ngày 17/4/2019 về phát triển nhanh, bền vững công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

Chi cục Kiểm lâm, phòng KHTC, phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

VP UBND tỉnh

Làm việc với các Trại giống

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện: Đô Lương, Thanh Chương

Họp BCH Đảng bộ Sở (mở rộng)

VP Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

HTT2 – VP Sở

26

Thứ 4

Hội nghị sơ kết 06 đầu năm triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Phòng KHTC

Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó Giám đốc Sở

HTT3 – VP Sở

27

Thứ 5

Đi kiểm tra công tác bảo vệ PT rừng, PCCCR

Chi cục Kiểm lâm

Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

Các huyện

Làm việc với các Trại giống

Chi cục Thủy sản

Đ/c: Trần Hữu Tiến

Các huyện: Đô Lương, Thanh Chương

28

Thứ 6

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15


Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

VP Tỉnh ủy

Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Chi cục Chăn nuôi và thú y; Phòng QLKT

Đ/c: Nguyễn Văn Lập

Các huyện

29

Thứ 7

Nghỉ cuối tuần
30

CN

Nghỉ cuối tuần
 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>