GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng đến hết quý III năm 2017, xây dựng kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 của TTNSH&VSMTNT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
 Tiểu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 6 tháng đầu năm tăng từ 77% lên 77,7%, mức tăng 0,7%, hoàn thành 35% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm đạt 79%, hoàn thành 100% kế hoạch.
Mô hình cấp nước sạch tập trung nông thôn
Công trình cấp nước sạch liên xã Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Kết quả hoạt động tháng 8 chương trình NS và VSMT NT
Kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT NT năm 2016.
Thực hiện Công văn số: 2394/UBND-NN ngày 5/4/2016  của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2016.
Kết quả hoạt động tháng 5 chương trình nước sạch và VSMT NT năm 2016

Tiểu dự án 1:cấp nước sinh hoạt nông thôn: số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chi tiêu tăng từ 75% lên 75,9%, mức tăng 0,9%, hoàn thành 30,0% kế hoạch năm.


Kết quả hoạt động tháng 10 chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2015
Tiến độ thực hiện Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng Miền Trung vay vốn ADB năm 2015
Ngày 17/9/2015, tại TP Vinh Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền trung vay vốn ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).
Kết quả hoạt động tháng 9 chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2015
cấp nước sinh hoạt nông thôn: số dân  nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp lệ theo chỉ tiêu tăng từ 73% lên 74,5%, mức tăng 1,5% hoàn thành 75% kế hoạch năm
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015: “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”
Nhằm tăng cường thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn theo hướng bền vững, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã lựa chọn chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2015 là “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”.
<<   <  1  2  >  >>