GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả công tác quản lý, vận hành, sử dụng công trình cấp nước sạch và quy chế phối hợp tại trạm cấp nước Diễn Yên và Long Thành
Các hộ sử dụng nước đã quen với sử dụng nước máy. Các công trình, nguồn nước không đảm bảo đang được thay thế dần sang sử dụng nước máy. Nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, đến nay công suất của Nhà máy nước Diễn Yên đã vượt thiết kế
Kết quả hoạt động về đảm bảo nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tháng 10/2019.
Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 81% lên 82,5%, mức tăng 1,5%, hoàn thành 100% kế hoạch năm
Kết quả hoạt động tháng 4/2019 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Kết quả thực hiện Quý I/2019 nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 của Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
Tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tháng 2/2019
Đánh giá kết quả hoạt động về công tác nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019
Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11 chương trình nước sạch và VSMTNT năm 2018
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng đến hết quý III năm 2017, xây dựng kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 của TTNSH&VSMTNT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
 Tiểu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 6 tháng đầu năm tăng từ 77% lên 77,7%, mức tăng 0,7%, hoàn thành 35% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm đạt 79%, hoàn thành 100% kế hoạch.
Mô hình cấp nước sạch tập trung nông thôn
Công trình cấp nước sạch liên xã Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
<<   <  1  2  3  >  >>