GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả hoạt động tháng 4/2019 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Kết quả thực hiện Quý I/2019 nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 của Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn
Tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tháng 2/2019
Đánh giá kết quả hoạt động về công tác nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019
Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11 chương trình nước sạch và VSMTNT năm 2018
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng đến hết quý III năm 2017, xây dựng kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 của TTNSH&VSMTNT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
 Tiểu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 6 tháng đầu năm tăng từ 77% lên 77,7%, mức tăng 0,7%, hoàn thành 35% kế hoạch năm. Dự kiến đến hết năm đạt 79%, hoàn thành 100% kế hoạch.
Mô hình cấp nước sạch tập trung nông thôn
Công trình cấp nước sạch liên xã Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Kết quả hoạt động tháng 8 chương trình NS và VSMT NT
Kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT NT năm 2016.
Thực hiện Công văn số: 2394/UBND-NN ngày 5/4/2016  của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2016.
<<   <  1  2  3  >  >>