GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Chính sách mới có có hiệu lực từ tháng 9 và tháng 10 năm 2019
Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 và tháng 10 năm 2019.
Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2019
Tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Công nghệ khí sinh học tiếp tục cần được quan tâm

Trong những năm qua, ngành chăn nuôi tỉnh Nghệ An với tổng đàn gia súc, gia cầm đứng vào tốp đầu của cả nước đã mang lại nguồn thu nhập kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. 


Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý 6 tháng cuối năm 2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và giải quyết được 8.253 hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân ở các lĩnh vực: trồng trọt, Thú y, Lâm nghiệp, Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản, Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật và hàng vạn văn bản của các tổ chức, cá nhân
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) tiểu dự án 3 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An được ngân hàng thông qua
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban Quý I/2019
Trong quý I/2019, Sở đã tích cực chỉ đạo các địa phưong, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019. Trong đó, tập trung thu hoạch gọn cây trồng vụ Đông 2018, gieo trồng cây vụ Xuân 2019. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vụ Xuân,... luôn được chú trọng; tập trung xử lý kịp thời các loại dịch bệnh phát sinh, đặc biệt là dịch tả lơn Châu Phi..., đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân thắng lợi.
Tình hình, kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ Quý II/2019
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2019, phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2019
Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA) được ngân hàng thông qua
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>