GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020

Ngày 10/2/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020.


Chủ trì cuộc họp đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở; dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Thường trực Công đoàn ngành; Trưởng các phòng: TCCB; KHTC; QLKT&KHCN; Văn phòng và các thành viên liên quan.


Tại cuộc họp đã thống nhất những nội dung chỉ đạo từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2015 – 2020: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chi liêu phát triển kinh tế- xã hội của toàn ngành. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong ưào thi đua ưọng tâm: “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Chung sức thực hiện cơ cẩu lại ngành Nông nghiệp vả PTNT gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”; “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Biểu dương, tôn vinh khen thường kịp thời các tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc. Thời gian tổ chức Hội nghị trong tháng 3/2020, thống nhất đại biểu tham dự và thống nhất các chương trình và nội dung để tổ chức Hội nghị.


Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ an: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 , triển khai nhiệm vụ năm 2020

Có 21 tập thể, 65 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 12 tập thể, 41 cá nhân được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen và Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An cũng tặng Giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà cho 14 tập thể  và 126 cá nhân;...


Hiệu quả từ một số mô hình khuyến ngư trên địa bàn Nghệ An năm 2019
Khuyến nông Nghệ An: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến nông và nông dân thông qua đào tạo huấn luyện
Năm qua bằng sự năng động, Trung tâm đã tranh thủ từ nhiều nguồn kinh phí thông qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, từ các Dự án, nguồn tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội khác tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh, huyện, Khuyến nông viên và Cộng tác viên khuyến nông
Kết quả rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật
Theo chức năng nhiệm vụ tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND tỉnh  Nghệ An ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và PTNT theo thẩm quyền chỉ cấp được các loại giấy chứng nhận theo Danh mục TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 3465/QĐ-UBND ngày 4/9/2019 của UBND tỉnh 
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Một vài suy nghĩ trong việc thực hiện nghi thức chào cờ tổ quốc và hát quốc ca
Trong thời gian qua vệc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trong các cuộc Đại hội của các tổ chức trong hệ thống chính trị; hay khi tổ chức các ngày Lễ kỷ niệm, các buổi Lễ đón nhận hình thức khen thưởng; Lễ trao Huy hiệu Đảng, Lễ kết nạp đảng viên mới.... ở các đơn vị trong ngành đã thể hiện được sự trang nghiêm, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. 
Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT từ ngày 10/10/2018 đến 10/10/2019 của Tỉnh Nghệ An
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>