GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Ngày lâm nghiệp Việt Nam (28/11)
Ngày Lâm nghiệp Việt Nam hay Ngày truyền thống ngành lâm nghiệp Việt Nam là ngày kỷ niệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đang hoạt động và đã từng hoạt động, gắn bó với nghề rừng.
Thực trạng và một số giải pháp để phát triển lâm nghiệp bền vững tại Nghệ An
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, đến cuối năm 2016 tỉnh Nghệ An có 942.508,5 ha rừng; trong đó rừng tự nhiên 825.992,6 ha, rừng trồng 116.516,9 ha; độ che phủ rừng đạt 57,2%, tăng 4,9% so với năm 2010. 
Đô Lương, tích cực tạo giống phục vụ trồng rừng

Năm 2017 chỉ tiêu trồng rừng huyện Đô Lương được UBND tỉnh giao 780 ha, chỉ tiêu tại Quyết định số 6587/QĐ-UBND ngày 22/12/2016.


Một số giải pháp bảo vệ và tái tạo rừng
Trồng thành công loại cây quý hiếm trên vùng rừng núi Nghệ An
Nhằm bảo tồn nguồn gen quý hiếm và phát triển loài cây thông đỏ (Taxus Wallichiana Zucc) “loài cây quý hiếm trong sách đỏ thế giới”, đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt, trong những năm qua Trung tam giống cây trồng Nghẹ An, thực hiện nội dung tiếp cận thông tin mới về KHCN trong lĩnh vực giống cây trồng các  tỉnh phía nam. 
Hiệu quả từ kinh doanh trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nghệ An có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước. Theo Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt số liệu hiện trạng rừng năm 2014, thì toàn tỉnh có 1.166.060,27 ha đất lâm nghiệp (chiếm 70,72% diện tích tự nhiên), trong đó diện tích rừng tự nhiên là 737.762,72 ha, diện tích rừng trồng là 166.880,17 ha, diện tích chưa có rừng 261.417,38 ha, đây là một tiềm năng lớn về đất đai để phát triển rừng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến gỗ.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Con Cuông
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 29/11/2016, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An do bà Nguyễn Thị Vinh- phó Giám đốc chủ trì đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Con Cuông.
Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại huyện Quỳ Châu

Nằm trong kế hoạch hoạt động truyền thông của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An, ngày 22/11/2016 tại huyện Quỳ Châu, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR.


Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại huyện Quỳ Hợp
Ngày 17/11/2016 tại huyện Quỳ Hợp, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR.
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại huyện Quế Phong

Nhằm mục đích tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, giúp chính quyền và người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An.


<<   <  1  2  3  4  >  >>