GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn Phòng Sở

Chánh văn Phòng: Nguyễn Xuân Hùng

ĐT: 0915895559

Phòng Thanh Tra Sở

Chánh Thanh tra: Trần Hải Đường

DĐ: 0913274747  

Địa chỉ email: thanhtrasnn.na@gmail.com


Đường dây nóng liên hệ: 0913274747; 0912435643  

Phòng Quản lý xây dựng công trình

Trưởng Phòng: Đặng Văn Quyền

ĐT: 02383 830 076

Phòng Quản lý Kỹ thuật, khoa học công nghệ

Trưởng phòng: Ngô Hoàng Khanh

ĐT: 0948137559

Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng phòng: Phan Nguyên Hùng

ĐT: 0904225279

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Sơn

ĐT: 0913356101

<<   <  1  >  >>